Vizit Karte


Vizit karte predstavljaju uobičajan vid komunikacije sa klijentima. Najčešće je vizit karta prva prezentacija Vaše kompanije potencijalnim klijentima i zbog toga mora biti urađena što profesionalnije.

Vizit karte se štampaju na standardnim papirima gramature do 300g, i na specijalnim vrstama papira kao što su sedefasti, papiri sa blagom teksturom i sl. Mogućnost plastifikacije, zlatotiska, blindruka, zaobljivanje uglova…

ovde ide tabela