Flajeri


Flajeri predstavljaju najčešći vid reklamiranja, bilo da je reklamna poruka usluga koju pružate, proizvod koji prodajete, najava nekog događaja, koncerta, žurke ili nekog dešavanja. Ubacuju se u sandučiće, šalju poštom, dele na ulici, u lokalima, tržnim centrima, kafićima, klubovima itd.