Dizajn studio


Naš stručni tim dizajnera je spreman uvek da Vam izađe u susret i dizajnira samo za Vas. Cilj dizajna štampanog materijala je da podigne vizuelni indetitet klijenta, ojača njegovu tržišnu prepoznatljivost i izgradi bolju komunikaciju sa krajnjim korisnicima. Podrazumeva aktivno dizajniranje i prilagođavanje postojećeg dizajna (proizvoda, brošura, postera, flajera, kataloga, nalepnica, bilborda, roll-a…) za postojeće i nove proizvode, kao i izradu novih štampanih materijala po potrebi klijenta, a sve u skladu sa knjigom standarda ili bez nje.